Controlling modul - TabaComp Kft

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Controlling modul

Az éves beszámoló részeit előállító funkciók.

Beszámolók definiálása
  Beszámoló típusok karbantartása
A beszámolót típusok karbantartása funkció a beszámoló elemeinek definiálásra szolgál. A beszámoló elemeket egy kód és egy évszám segítségével azonosítjuk. Az évszám nem azt fejezi ki, hogy melyik évről készül a beszámoló, hanem arra utal, hogy melyik verzió szerint, azaz mely évben érvényes szabályok szerint jelenítjük meg a beszámolót.
Pl: 2001 / EKOKTA – Eredmény kimutatás – Összköltség – A formátum (soros) – Magyar
 
A példa a 2001. évi eredmény kimutatás azonosító kódja. Ezzel az azonosítóval rendelkező eredmény kimutatás formátumot megjeleníthetjük bármelyik pénzügyi évről, vagy időszakról (negyedévről, hónapról), tehát nemcsak a 2001-ik évről, de 2002., 2003. stb évekről is. A 2000 évi eredmény kimutatás is kinyomtatható a 2001-es verzió szerint, de ez nem igazán célszerű, mert 2000-ben más szemviteli törvény (és más eredmény kimutatás formátum) volt érvényben. Tehát a 2001-es eredmény kimutatás formátum mind addig használható, amíg a 2001-es számviteli törvény (2000. C. tv.) érvényben van.
 
 Beszámoló sorok karbantartása
A programfunkció a definiált beszámolók tartalmának (sorainak) meghatározására szolgál. A beszámoló tartalmát soronként kell definiálni.
Pl: 2001 / EKOKTA / 02 Export értékesítés nettó árbevétele
  

A beszámoló adatainak kigyűjtése
A funkció egy kiválasztott beszámoló adatainak kigyűjtését és megjelenítését végzi el.
A kigyűjtést a beszámoló évének (évjáratának, verziójának) és típusának megadásával kezdjük el. Ezt követően azt kell megadnunk, hogy mely időszak főkönyvi forgalmi adataiból kívánjuk elkészíteni a beszámolót.


Pénzügyi elemzések

Operatív pénzgazdálkodási lista
A lista a pénzügyi forgalom terv és tény adatainak összehasonlítására szolgál. A lista a pénzügyi bizonylatok (számlák) alapján készül. A pénzügyi bizonylathoz egyrészt a számla áru tételek, másrészt a kiegyenlítések kapcsolódnak. Az áru és kiegyenlítési tételek nincsenek közvetlen kapcsolatban, köztük az összetartozást a közös számla fej teremti meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha egy számla például 60%-ban van kiegyenlítve, akkor nem tudjuk közvetlenül megmondani, hogy az egyes áru tételek alap és áfa összegéből számszerűen milyen összeg van kiegyenlítve. A lista adatkigyűjtő tárolt eljárása végzi el az áru alap és áfa tételek között a kiegyenlítés felosztását. Ez a fenti példa esetén azt jelenti, hogy a számla minden áru tételének alapja és áfája 60%-ban lesz kiegyenlítve (arányos felosztás). Tehát a program minden egyes kiegyenlítés feloszt a számla minden áru tételének alapja és áfája között.
 
Partner forgalmi elemzés
A partner törzsön és a számla áru adatokon alapuló pénzforgalmi elemzés. A lista a számla áru adatokból a vevői értékesítés és a szállítói vásárlás értékadatait tartalmazza a definiált bázis és aktuális időszakra vonatkozóan. A pénzügyi adatokhoz (értékesítés és vásárlás) kapcsolódóan a program a készlet mozgás táblában található bekerülési értéket is megjeleníti. A pénzügyi érték és a bekerülési érték különbözete a bruttó profit. A bruttó profitnak csak a vevői bizonylatok esetén van értelme, mivel a bevételezéskor a bekerülési érték a szállítói számla adatokból áll elő, így szállítói bizonylatok esetén a profit nulla.

Raktár – árukatalógus értékesítési elemzés
A lista segítségével a vevő számlák áru adataiból állíthatunk elő értékesítés elemző listákat. Az értékesítési adatokat két fő szempont szerint lehet csoportosítani: a számla árujának árukatalógusára, valamint arra a raktárkódra, ahonnan az értékesítés történt. A fő csoportosítási szempontok (árukatalógus, raktár) mellett a fő elemek adattörzseiben található kód jellegű információk szerint is csoportosíthatunk illetve szűrhetünk. A megjelenített adathalmaz négy részhalmaz uniójából állítható elő: a tényleges értékesítési forgalom a bázis és az aktuális időszakban, valamint a tervezett értékesítés a bázis és az aktuális időszakban.

Pénzügyi forgalmi elemzés
A számla áru adatokon alapuló pénzügyi forgalmi adatokat tartalmazó pivot táblákat előállító funkció. A pivot tábla egy szekvenciális adatsort tartalmazó elsődleges adattábla alapján készített összegezett másodlagos adattábla. Az elsődleges adattábla kiválasztott kulcsai szerint összegzésből állnak elő a pivot tábla sor és oszlop kulcs mezői.

 
Az elsődleges adatállomány egy a számla áru adatokból tételes lista, amely a számla áru érték adatok mellett, a számla árukhoz kapcsolható adattáblák (számla alap, áru törzs, áru katalógus törzs, partner törzs, stb…) kód jellegű adatait is tartalmazza. A szűrési feltételek megadása és a szűrés végrehajtása után kiválaszthatjuk a pivot tábla oszlopainak és sorainak az adattartalmát. Mind a sorokba, mind az oszlopokba maximum három adat választható, de legalább egyet mind a két dimenzióba választani kell. Ezt követően a megjelenítendő adatmezőket (bázis, tárgy / mennyiség, számla érték, ráfordítás, profit) kell kiválasztanunk.

Bővebb információért fordulj hozzánk,..nézz bele a Galériába is

 
TabaComp Kft Copyright 2015. All rights reserved - - design by Ogy-Style
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz